חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעובד להשתמש לצרכיו הפרטיים בטלפון, מדפסת וכו' במקום העבודה?

תשובה:

במקום עבודה בו ידוע שהמעסיק אינו מקפיד על כך, אזי יהיה מותר לעובד להשתמש שימוש סביר בטלפון, פקס,  מדפסת וכו' לצרכיו הפרטיים.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק כה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה