חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש במיתקן חשמלי לייבוש ידיים המופעל באמצעות שעון שבת?

תשובה:

אסור בשבת להשתמש במיתקן חשמלי לייבוש ידיים המייצר אוויר חם, המופעל באמצעות שעון שבת, ובודאי שאין לקרב את הידים למכשיר שיש בו עין אלקטרונית המפעילה את המכשיר עם קירוב הידיים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יד סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה