חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכן שהקדים להשתמש בשטח משותף קודם לשכן שרוצה עתה גם להשתמש באותו מקום?

תשובה:

שכן שהחזיק ראשון להחנות רכבו במיקום מסויים של שטח החניה, ועתה שכן אחר רוצה גם הוא אותו מקום לצורך רכב, אין לראשון זכות חזקה. ולכן יגיעו לידי הסכמה מבחינת חלוקת הזמנים ביניהם מתי כל אחד יוכל להחנות שם את רכבו שלו, או ימצאו דרך אחר במדת האפשר דרך לוותר איש לרעהו.
וכן אותה הלכה בעניין עגלות ילדים הממוקמים בחדר המדרגות וכו'

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלקנ טז עמוד פז שאלה ד - הדיין הרב אברהם דרברמדיקר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה