חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש למטרה אחרת בשמן שנותר אחרי חנוכה?

תשובה:

שמן ופתילות שנשארו בחנוכיה מההדלקה של הנר השמיני, אין להשתמש בהם לתשמיש אחר, כיון שהוקצו למצותם, אלא יש לשורפם.
העצה הטובה היא שבעת קניית שמן להדלקת נרות חנוכה להזהר ולא לומר שהשמן מיועד להדלקת נרות חנוכה ויחשוב במחשבתו שהוא לא מקצה את כל השמן לחנוכה. (הגר"מ מרדכי אליהו).
מאידך, השמן שנשאר בבקבוק מותר להשתמש בו לאחר חנוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ה סעיף טו וראה הערה לט בשם הגר"מ מרדכי אליהו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה