חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שצריך לשמש את הוריו ובאותה שעה התעורר צורך לטפל בילדיו?

תשובה:

מי שצריך לשמש את הוריו ובאותה שעה התעורר צורך לטפל בילדיו, וכשמדובר במקרה שאשתו אינה יכולה באותה שעה לטפל בילדים וזקוקה לעזרת הבעל, אזי יטפל בילדיו.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה