חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל מדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת?

תשובה:

הפוסקים על פי מרן המחבר, יהיה מותר להם אם יש לו מים חמים מערב שבת.
הפוסקים על פי הרמ"א יהיה מותר במדיח שאינו מרעיש.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חים סימן רלא'. ראה תנאי הפעלה בשאילת שלמה (אבינר) חלק ב סעיף קטו

תשובה נוספת:

הרוצה להפעילו בדרך זו כיון שצריך את הכלים לשבת אזי אומנם לא כדאי לעשות זאת, אבל אין הדבר אסור.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק שני סימן תכא, מהדורה תשס"ח פרק א סימן פ. ראה תנאי הפעלה בשאילת שלמה (אבינר) חלק ב סעיף קטו

תשובה נוספת:

שימוש במדיח כלים והפעלתו האוטומטית בשבת

הרב ישראל רוזן, מהנדס, ראש מכון 'צומת'

שאלה:

האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת, ובאלו תנאים?

 

תשובה:

השימוש במדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת איננו רק היתר אלא אפילו המלצה. מי שרגיל כל השבוע ודוקא בשבת צריך להדיח ידנית – זוהי פגיעה עבורו במצוות עונג שבת. כמו כן בהדחה ידנית רבים נכשלים באיסור סחיטה, וכן בשימוש במים חמים מדוד ללא התקן שבתי.

מבחינה הלכתית הועלתה שאלה של גרם בישול שיירי האוכל. עמדתי היא שאין בזה ממש, כי מדובר בבישול ההולך וכלה לאיבוד תוך כדי בישולו (ראה שו"ת חת"ס יו"ד סי' צב). אפשר אמנם להתפלפל אך בנד"ד יש גם צירופי היתר של גרמא ואינו מתכון לבישול, וגם לא ניחא ליה בבישול שיירים אלו.

יש שעוררו גם שאלה של איסור 'שהייה' לדעת החזון איש. אכן גישתו לא נתקבלה בציוד של מכשירי חשמל אוטומטיים הפועלים עפ"י תוכנית קבועה ולפיכך אין בהם חשש לחיתוי (כך ביררנו עם הגר"י נויבירט לעניין מיחמים אוטומטיים עם פיקוד שבת מתוצרת מכון צומת, המצויים במקומות ציבוריים רבים, כולל בישיבות).

על מנת להשתמש במדיח הכלים בשבת צריכים להתקיים התנאים הבאים:

1. כיוון שעון שבת בערב שבת ולחיצת לחצן ההפעלה או התחלת הסיבוב בגלגל ההפעלה, כך שהמדיח יפעל במועד המתוכנן בשעון.

לאור דרישה זו מובן מאליו שאין אפשרות להשתמש באותו מדיח לשתי הדחות באותה שבת.

לתשומת לב: יש מדיחים אלקטרוניים שאין בהם טיימר מובנה, ולא ניתן להפעילם ע"י שעון שבת חיצוני כי הפסקת המתח מוחקת את פקודת ההפעלה בפיקוד. 

2.   הכנסת הדטרגנט (קוביה, אבקה או נוזל) - תיעשה לפני השבת. הסיבה; שמא חומר זה לא עבר תהליך בישול בייצורו, והכנסתו בשבת גורמת לבישול החומר.

3.   ביטול מתג הדלת. בכל מדיח כלים קיים מתג המבטל את פעולת המדיח אם הדלת נפתחה תוך כדי עבודה. משום כך סגירת הדלת לאחר הכנסת הכלים, מהווה גרם הפעלה של המדיח. מדובר בשתי מלאכות חמורות מדאורייתא; בישול (מי ההדחה) והבערה (גופי החימום). ביטול המתג (לתמיד או רק לשבת) פותר בעיה זו. אגב, מכון 'צומת' מספק שירות זה (בתשלום) לפי פניה טלפונית לטכנאי המתמחה בנושא (עמוס: 0524-295293). 

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: הרב ישראל רוזן ראש מכון צומת - גליון 100

תשובה נוספת:

אסור להשתמש בשבת במדיח כלים המופעל על ידי שעון שבת, וביום טוב מותר רק אם זקוק לכלים בו ביום וכן רק במדיח שלא מרעיש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יב סעיף לז

תשובה נוספת:

בשעת הדחק אם יש צורך גדול שקשה לנקות בידיים בשבת, יהיה מותר כיוון שסגירת הדלת נחשבת לפעולת גרמא שאין בה מלאכה ממש ולכן בשעת הדחק מותר.
מאידך אם ינתקו את המנגנון התולה את הפעלת המדיח בסגירת הדלת, כך שגם אם לא יסגרו את דלת המדיח הוא יתחיל לעבוד בשעה היעודה (שען שבת) יהיה מותר להניח במדיח כלים מלוכלכים כדי לנקותם במשך השבת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב פרק יז סעיףי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה