חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר בשבת שהולך לישון לצורך פעילות שיעשה במוצאי שבת?

תשובה:

הרוצה לישון בשבת על מנת שיוכל לעשות מלאכתו וכו' במוצאי שבת, יזהר שלא לומר זאת בפיו, משום זילותא דשבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק שני פרק כב סעיף קצג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה