חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה הרוצה לשנות זמן המתנה בין בשר לחלב צריך לעשות התרת נדרים?

תשובה:

חולה אשכנזי צריך לעשות התרת נדרים, אם רוצה לשנות בקביעות, כדי להתיר מנהגם. אבל להספרדים שאינם ממתינים שש שעות מצד מנהג פרישות אלא מצד הדין. נראה שהם אינם צריכים התרת נדרים לחולה, שדבר זה מותר מצד הדין שלא גזרו רבנן בחולה. (ראה גם בנשמת אברהם ס''פט ס''ק א ) .

פוסק: עילום שם

ספר: ארחותיך למדני

מקור: חלק ג יו"ד סימן פ

תשובה נוספת:

אשכנזי שנהג תמיד להמתין בין אכילת בשר לחלב שש שעות, ועכשיו מפני חולשתו או מחלתו רוצה לנהוג תמיד כהמקילין להמתין רק איזה שעות, כיון שרוצה לבטל מנהגו לגמרי צריך שיעשה התרה. ומועיל לעשות לזה התרה, כיון שאינו חיוב מן הדין.
אבל במקום שכולם נהגו להמתין שש שעות, או שהוא ספרדי שצריך להמתין שש שעות בין בשר לחלב מעיקר הדין, ואחד רוצה לנהגו להקל תמיד, (ולא מפני מחלתו באופן חד פעמי) אין מועיל לזה התרה עד שיתירו כולם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן פט סעיף כה

תשובה נוספת:

חולה קצת, מותר לו לאכול חלב אחרי בשר לאחר שעה מאכילת הבשר. וכן חולה באולקוס, ואם יכול יחצוץ את שיניו כדי שלא יהיה בשר בין שיניו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן פט סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה