חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשנות בשבת את זמני שעון שבת ממה שהיו מכוונים לפני שבת?

תשובה:

שעון שבת הפועל על ידי זיזים המכוונים לכל רבע / חצי שעה,  והיה מכוון עוד לפני השבת להפסיק את זרם החשמל בשעה מסוימת, מותר לשנותו כדי שיפסיק בשעה מאוחרת יותר.
וכן אם היה השעון מכוון לחבר את זרם החשמל בשעה מסוימת, מותר לשנותו כדי שיחבר את זרם החשמל מאוחר יותר מהשעה שתוכננה. 
מותר לכוון את השעון בשבת (המופעל מבעוד יום) - בזמן שזרם החשמל מופסק, כך שהזרם יופסק לאחר שיחובר מחדש בשבת, מוקדם מכפי שהיה מתוכנן.
מותר לכוון את השעון בזמן שהזרם החשמל מחובר, גם כך שהזרם ישוב ויתחבר לאחר שיופסק, מוקדם מכפי שהיה מכוון בתחילה. כמובן שלכתחילה ראוי לכוון את השעון לשעות הרצויות לשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יג' סעיפים כח - ל

תשובה נוספת:

נראה שהיות שבזמן שאדם מזיז את הזיזים אין שום פעולה משתנית בשטח, לצורך גדול ולצורך שבת יש להקל היות שיש מחמירים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תלג

תשובה נוספת:

אם רוצה  בזמן שהחשמל דולק, להקדים את זמן הכיבוי נכון להחמיר בכך ולצורך חולה שאין בו סכנה מותר. מכל מקום יש המקילים בכך אף שלא במקום חולי ויש להם על מה שיסמוכו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן רנב סעיף ו

תשובה נוספת:

מותר בשבת להזיז את מחוגי שעון שבת שידליק מוקדם יותר לצורך לימוד תורה (או לצורך חולה).
כמו כן מותר להזיז בשבת את מחוגי שעון שבת בכדי שידליק מאוחר יותר ממה שתוכנן.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת כרך ה ענייני חשמל בשבת סעיף עט עמוד רכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה