חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מעביד רשאי לשנות ולתת לעובד עבודה אחרת?

תשובה:

עובד אשר התקבל לעבודה מסויימת, וסיים את העבודה לפני תום תקופת השכירות, רשאי המעסיק לתת לו עבודה אחרת שאינה קשה יותר.
אם רוצה לתת לו עבודה קשה יותר אינו יכול להכריח אותו אלא אם כן יקבל תוספת שכר, והעבודה הנוספת היא מן העבודות שהעובד רגיל לעשותם.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק ו סעיף ד - ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה