חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן רשאי לשנות ממנהג אביו אשר (לדוגמא) מדליק בשקיעה, והוא ידליק בצאת הכוכבים?

תשובה:

בן רשאי לשנות ממנהג אביו אשר (לדוגמא) מדליק בשקיעה, והוא ידליק בצאת הכוכבים, ואין בזה משום "אל תיטוש".

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"ב עמוד פו בשם הגר"ח קניבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה