חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל י"ב חודש צריך לשנות מקומו בבית כנסת?

תשובה:

נוהגים לשנות מקומו בבית הכנסת בימי חול, יש להרחיק לפחות 4 אמות ממקומו הקבוע ולהתרחק יותר מכיוון ארון הקודש, ויש המסתפקים לשנות גם למקום סמוך.
וברמ"א כתב שגם בשבת ישנה מקומו, אם הגיע לבית הכנסת מבעוד יום שהוא חול.(ויש חולקים).

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק כב סעיף ב - ג

תשובה נוספת:

אם יש לאבלים מקום קבוע בבית הכנסת, אין משנים מקומם במהלך השנה הראשונה, וכל שכן שאין לשנות בשבתות ובימים טובים כיון שאין נוהגי מנהגי אבלות בפרהסיא.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן לח סעיף ה

תשובה נוספת:

אם אירעה לו אבלות חדשה בתוך אבלות ראשונה כשהוא נמצא במקום ששינה, אינו צריך לשנות מקום נוסף בבית הכנסת.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק כז עמוד תלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה