חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לשנות שם משפחתו ללא הסכמת הוריו?

תשובה:

אם הוריו מתנגדים לשינוי שם המשפחה שהוא רוצה לעשות, ינסה לפייסם עד כמה שיוכל, וישנה לשם שקרוב לשם משפחת הוריו כדי שלא יצטערו.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק ח סעיף יז

תשובה נוספת:

בן הרוצה לקצר את שם משפחתו הארוך (והמסורבל), ואביו מוחה נגד זה. על הבן להימנע מכך שכן הוא גורם צער להוריו (בייחוד דיש לחוש שבכך הוא מראה שאין הוא חפץ בהמשך השושלת), וכן כתב בספר חוט השני (כבוד אב ואם עמוד רעג). 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקנה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה