חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם השיעורין לגבי מי שצריך לאכול ולשתות ביום כיפור?

תשובה:

מי שהותר לו לשתות פחות פחות משיעור, ישתה כמות של "חצי מלא לוגמיו" , דהיינו באדם בינוני, שתיה של כארבעים סמ"ק ויעשה מרווח של  10 דקות בין שתיה לבין שתיה. ואם הותר לו לאכול נותנים לו לאכול בשיעור של 30 סמ"ק בכל פעם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תריח' סעיף ד וראה הליכות שלמה מועדים פרק שישי סעיף קטן יז

תשובה נוספת:

פחות מכשיעור  באוכל 30 גרם.
פחות משיעור בשתיה - 35 גרם.
כף אוכל רגיל - מכיל 15 גרם
כפית תה רגילה - מכיךה 7 גרם.

פוסק: עורך ד"ר מרדכי הלפרין ופרופסור ארטור אידלמן

ספר: אסיא - כתב עת, מכון לחקר הרפואה ע"פ התורה, שערי צדק

מקור: חוברת קט - קח אייר תשע"ח, הרב שמואל הלוי וואזנר עמוד 10 וראה הערה 25, וכן שש"כ פרק לט סעיף יח ונשמת אדם חלק ה או"ח סימן תריב סק"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה