חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם שיעורי אכילה בליל הסדר?

תשובה:

שיעורי האכילה בליל הסדר הם: 

1- יין  -  רביעית כל כוס מארבע כוסות 86 סמ"ק (לשיטת החזון איש - 150 סמ"ק). 

2-  מצה  - כזית מצה 19 סמ"ק  כשליש מצת מכונה (לשיטת החזון איש וילקוט יוסף - 27 גרם כחצי מצת מכונה) 

3-  מרור - כזית מרור (קלח של חזרת ).  חריין  או עלי חסה 17 סמ"ק (עלה קטן של חסה). 

4- אפיקומן - כזית מצה -  כדי אכילת פרס לכתחילה 4 דקות ויש מחמירים 2 דקות בדיעבד עד 9 .
ראוי לדקדק ולהוסיף מעט בשעורי המצוות, מפני שיירי המאכל הנשארים בין השיניים.

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: הרבנות הראשית לישראל

מקור: מתוך הלכות פסח תשע"ה, הרב הראשי הרב דוד לאו וראה קצוש"ע ילקוט יוסף, מועדים סימן תעה לכתחילה 27 גרם.

תשובה נוספת:

שיעור הזמן של אכילת המצה בין 6 דקות ל 7.5 דקות,  וטוב להחמיר לסיים אכילת כזית בארבע דקות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: מועדים, סימן תעה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה