חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך במחיצה בשיעורי תורה בה משתתפים נשים וגברים?

תשובה:

בשיעורי תורה, דרשות וכו' בהם משתתפים גברים ונשים, יש צורך שתיהיה הפרדה בין מקום ישיבת גברים למקום ישיבת נשים.
לעניין מחיצה צריך לעשות רק כאשר מדובר בהתכנסות של חובה אך לא בהתכנסות של רשות (אגרות משה). ויש שהחמירו לעשות מחיצה בכל עניין או לכל הפחות שהנשים תשבנה אחרי גברים (שו"ת הרב הראשי תשמ"ח - תשמ"ט סימן קכו).

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ה, א וראה בהערות שהחמירו במחיצה. וראה אגרות משה או"ח חלק ה סימן יא

תשובה נוספת:

אין לערוך שיעורי תורה בערבוביה של נשים וגברים יחדיו. אלא אפשר להפריד בין גברים לנשים  עם מחיצה.  ( הערת המחבר: ייתכן ולדבריו די בהפרדה בכדי למנוע תערובת).

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ד הערה 162 בשם הגר"מ אליהו שו"ת הרב הראשי תשמ"ח סי ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה