חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו כמות של אוכל יש חיוב לברך "לישב בסוכה"?

תשובה:

לפי מנהגי ספרד, מברך "לישב בסוכה" כשאוכל לחם מעט יותר משיעור נפח של ביצה ( ביצה =54 גרם) וכשאוכל מזונות רק כאשר אוכל בשיעור שיכול לשבוע ממנו בארוחה רגילה (נפח של 4 ביצים).
למנהגי אשכנז  ברך לישב בסוכה כאשר מתכוון לאכול לחם או מזונות בשיעור של יותר מנפח של ביצה.יש נוהגים לברך גם על כל טעימה של מזונות או כל מאכל חשוב גם אינו מתכוון לאכול כשיעור.

כיום, גם האוכל סעודה ללא לחם או מזונות, גם מברך לישב בסוכה,כיון שרבים רגילים לקבוע סעודה גם ללא מיני דגן.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ג סעיף ה

תשובה נוספת:

האוכל פת פחות מכביצה ביצה = 54 גרם), אינו חייב לשבת בסוכה וממילא אינו מברך "לישב בסוכה". (בלילה הראשון ובחו"ל מברך גם אם אכל כזית).
כאשר עושים קידוש בסוכה ללא פת אלא רק על מזונות, (פחות מ 224 גרם), אין מברכים לישב בסוכה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים פרק נא סעיף יח - כ וראה משנ"ב ס"ק יג וכף החיים ס"ק לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה