חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המרחק שצריך להיות בין המיטות בימי נדותה?

תשובה:

מצד הדין כל שאין המיטות נוגעות זו בזו אפשר לישון ביניהן ובלבד שלא יגעו זה בזה. גדול ישראל תיקנו שיהיה מרחק אמה בין המיטות ( 48 ס,מ או 60 לפי חזו"א), ובשעת הדחק כגון שמתארחים, אזי ירחיקו עד כמה שאפשר, ואף טוב שיניחו איזה חפץ גבוה בין המיטות (כגון, כסא).
הגר"ש אלישיב אסר במיטת קומותיים כשנוגעות זה בזו).
מיטות נפרדות שיש קרש המחבר ביניהם בראש המיטות המחבר גם את המיטות, מצד הדין אין חשש כאשר המיטות מרוחקות כנ"ל, הגם שמצד חסידות טוב להימנע ממיטות אלה.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: המדריך לטהרת הבית ימו טו סעיפים ט-יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה