חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפסיק להשתתף בשיעור לא מעניין של רב מסויים ולעבור ללמוד בשיעור של רב אחר?

תשובה:

אדם הרוצה לעזוב שיעור קבוע של רב מסויים בגלל שהשיעור אינו מעניין את הלומד, וברצונו  ולעבור ללמוד בשיעור של מגיד שיעור אחר, רשאי לעשות זאת, שהרי כבר נאמר "אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ"(ע"ז יט.). 
ראוי  להסביר לרב את עניין עזיבת השיעור בדרך של כבוד והתנצלות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב עמוד 144 וראה גם הגרי"ש אלישיב, קו ונקי סימן רצט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה