חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה כמות היין שצריך המקדש לשתות לאחר ברכת הקידוש?

תשובה:

לכתחילה על המקדש לשתות יין בשיעור של "כמלוא לוגמיו". מי שאינו יכול לשתות כמות זו, יטעם מעט מן היין ואחר כך יתן לאדם אחר לשתות כמלוא לוגמיו, ובדיעבד יצא ידי חובה אף אם התחלק עם חברו בשיעור "כמלוא לוגמיו" ובתנאי שישתו תוך  שתי דקות. (ולכל היותר 4 דקות)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מח סעיפים יד, י

תשובה נוספת:

אפשר לקדש על שיעור של 75 מ"ל, ורבים מיוצאי אשכנז מחמירים לכתחילה שיהיה בכוס של ברכה שיעור של 150 מ"ל. לאחר הברכה, צריך המקדש לשתות כשיעור 'מלא לוגמיו', שהוא שיעור שתייה המיישב את דעתו של השותה אותו. שיעור 'מלא לוגמיו' הוא כשיעור יין שימלא את חלל פיו כשהוא מנפח לחי אחת. ושיעור זה הוא לכל הפחות רובה של 'רביעית', כלומר 38 מ"ל לפחות. ואדם שפיו גדול צריך לשתות יותר, כפי השיעור שימלא את פיו. וברוב האנשים הוא שיעור 50-55 מ"ל, וגם האדם הגדול ביותר, אינו צריך לשתות יותר משיעור 'רביעית' – 75 מ"ל.

אם המקדש אינו יכול לשתות שיעור 'מלא לוגמיו', יכול אחד מהשומעים להחליפו בשתיית 'מלא לוגמיו'. בדיעבד, אם המקדש והשומעים שתו יחד כשיעור 'מלא לוגמיו', יצאו ידי חובת הקידוש, למרות שאין אחד מהם ששתה לבדו כ'מלא לוגמיו'.

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק ו סעיף ה הובא גם בהלכה יומית הר - ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה