חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בחופה מותר לשיר ולנגן בין ברכה לברכה?

תשובה:

אין לזמר בין ברכה לברכה בברכות הנישואין.

פוסק: הרב חיים גרוזמן

ספר: שמחת חיים

מקור: עריכת הנישואין סעיף עב, ד בשם הגרש"ז אויערבך

תשובה נוספת:

בשבע ברכות כשמאריכים בניגונים באמצע הברכה כיון שהכוונה ליפות את הברכה אין זה הפסק כי זה נעשה לכבוד הברכה, אבל בין ברכה לברכה אין לנגן.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: הליכות שלמה, תפילה פרק ט הערה יג וראה גם רבבות אפרים חלק ג סימן קנח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה