חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בתנועת נוער לבנים ולבנות לשיר יחדיו שירי קודש?

תשובה:

נפסקה הלכה ש "קול באשה ערוה" (או"ח, עה'  סעיף ג), והכונה כמובן לקול של שירה ולא לקול של דבור. יש המתירים לשמוע קול שירה של ילדה שלא עברה את גיל 11 (מ"ב, סימן עה ס"ק יז). לגבי שמיעת קול אשתו כשהיא נידה, המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מה לסמוך.(יביע אומר ד יו"ד, טו). לגבי זמירות שבת כשאשתו שרה, הרי אם שרים זמירות שמופיע בהן שם ה' לא יצטרף לאשתו, ובזמירות שלא מוזכר שם ה' יש למקל על מי לסמוך.
כאשר חברה מעורבת שרה ביחד, כגון שירי שבת, אז הדבר מותנה שהבנות תשרנה בקול נמוך שהבנים לא ישמעו את שירתן.(הרב גורן)

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן תלד וכן תלה סעיפים א- ו

תשובה נוספת:

במקום שיש השראת שכינה אין איסור של קול באשה, ומותר לגברים ונשים  לשורר ביחד, מאחר ואין חשש להרהורים אסורים במקום שיש השראת השכינה, ולכן גם מותר לנוער  לשיר ביחד שירי קודש (ולא סולו של בנות).

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: והייתם קדושים

מקור: עמוד 240 מכתבו של הרב אלימלך בר שאול זצ"ל וראה שו"ת שרידי קודש א, עז

תשובה נוספת:

אפשר להקל כיון ש"תרי קלי לא משתמעי".

פוסק: הרב יחיאל יעקב ווינברג

ספר: שו"ת שרידי אש

מקור: חלק ב סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה