חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש ב שירותים (בית כסא) המופעלים על ידי עין אלקטרונית?

תשובה:

יש מקום להקל משום "כבוד הבריות", ולכן אם אין שירותים אחרים מותר להשתמש בבית כסא שיש בו עין אלקטרונית המפעילה את ברז המים. (הסבר: הכוח החשמלי קיים במכשיר והמשתמש רק מונע את המניעה, למעשה אין המשתמש בשירותים עושה פעולה בחשמל,הפעולה נחשבת לכל היותר כגרמא, ולכן מותר, אולם לכתחילה רצוי לא להפעיל מערכת כזאת).

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אורח חיים עמוד 98

תשובה נוספת:

כאשר אדם נמצא במציאות שאין לו אפשרות להשתמש בשירותים רגילים ולכן אין לו ברירה אחרת, אזי יוכל לעשות צרכיו בבית כסא אוטומאטי אשר בו הדחת המים מופעלת באמצעות עין אלקטרונית. היתר זה גם כיוון שזה איסור דרבנו שהוא דבר שאינו מתכוון בגרמא וכבוד הבריות. (הרב אבינר)

עצה של מחבר הספר:  כאשר יודע מראש שהוא ישתמש בשירותים אלה, יכין מראש חפץ או נייר ויניח מול העין האלקטרונית.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן מח וראה שם מקורות נוספים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה