חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בעת הצורך להשתמש בשירותים אשר הדחת המים נעשית באמצעות עין אלקטרונית?

תשובה:

כאשר אדם נמצא במציאות שאין לו אפשרות להשתמש בשירותים רגילים ולכן אין לו ברירה אחרת, אזי יוכל לעשות צרכיו בבית כסא אוטומאטי אשר בו הדחת המים מופעלת באמצעות עין אלקטרונית. היתר זה גם כיוון שזה איסור דרבנו שהוא דבר שאינו מתכוון בגרמא וכבוד הבריות. (הרב אבינר)

עצה של מחבר הספר: כאשר יודע מראש שהוא ישתמש בשירותים אלה, יכין מראש חפץ או נייר ויניח מול העין האלקטרונית.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן מח וראה שם מקורות נוספים

תשובה נוספת:

יש מקום להקל משום "כבוד הבריות", ולכן אם אין שירותים אחרים מותר להשתמש בבית כסא שיש בו עין אלקטרונית המפעילה את ברז המים. (הסבר: הכוח החשמלי קיים במכשיר והמשתמש רק מונע את המניעה, למעשה אין המשתמש בשירותים עושה פעולה בחשמל, הפעולה נחשבת לכל היותר כגרמא, ולכן מותר, אולם לכתחילה רצוי לא להפעיל מערכת כזאת).

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אורח חיים עמוד 98

תשובה נוספת:

אדם שנקלע בשבת למצב שאינו יכול לזוז מבית הכסא מבלי להפעיל את המערכת החשמלית המפעילה את הורקת המים, רשאי לצאת ממקומו ועדיף שיעשה זאת בשינוי.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ד, סימן מא

תשובה נוספת:

אדם חייב להרגיל עצמו ב"עשה לך רב ", אולם רשאי לשאול רבנים שונים.
ככלל, מותר גם שיהיה לאדם רב בעניני הלכה ורב אחרי בענייני ציבור ונושאים נוספים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב' תלמיד חכם, עמוד 121

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה