חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עדיף, להתגייס לשירות לאומי או ללמוד תורה במדרשה לבנות לפני שירות לאומי?

תשובה:

מצווה גדולה לעשות שירות לאומי כי זה חסד גדול לאומה וליחידים. בת שיש לה תשוקה חזקה ללמוד תורה רשאית להעדיף ללכת קודם ללמוד במדרשה לפני שירות לאומי, וממילא תרומתה אחר כך לשירות לאומי תיהיה  בעלת ערך נוסף.
מכל מקום כאשר הולכים לשירות לאומי יש לבדוק היטב שהמקום המוצע מוסדר מבחינה הלכתית ועל פי הצניעות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג תכו, רעז וכן תכו- תל .וראה במקור בחירת מקומות וכו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה