חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לשמוע את הגננת שרה במסיבה המתקיימת בגן בהשתתפות ההורים?

תשובה:

במסיבת הנעשית בגן הילדים, הגננת שרה במסגרת התוכנית ומסייעת לילדים בהופעות שלהם במסיבה. אם נוכחים במקום גם מספר אבות רשאית הגננת להמשיך לשיר כרגיל ללא הבלטה יתרה.

פוסק: הרב דן סתר

ספר: דרכי נועם

מקור: אבן העזר סעיף כא בשם הרב ש.ז, אוירבעך בספר "ועלהו לא יבול" כרך ב עמוד קפב

תשובה נוספת:

אפשר להקל על גברים לצפות בהופעת הבנות בארועי בית הספר, אולם אחרי גיל בת מצווה דינן כגדולות, ולכן גברים לא רשאים מבחינה הלכתית לצפות בהצגות בגיל זה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן שכה ,וראה משנה ברורה סימן עה' ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה