חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאבלים לשיר זמירות שבת בסעודות שבת שבתוך השבעה?

תשובה:

חובה על האבלים לנהוג כרגיל כבכל שבתות השנה ולשיר "שלום עליכם" ושאר הזמירות, גם אם אין אנשים אחרים עימם.
ובפרט כשהאבל יושב עם בני משפחתו או אחרים שאינם אבלים חובה עליו לשיר ולהתנהג כרגיל, שהרי משפחתו אינה שרויה באבל, ואין אבלות בפרהסיה בשבת.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יא, סעיף קסו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה