חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמוע אשה ששרה ברדיו?

תשובה:

לגבי שמיעת קול אשה ששרה ברדיו, דיסק וכו', הרוצים להקל ולשמוע שירת אשה דרך הרדיו יש להם על מה לסמוך ואין לגעור בהם כיון שמספר פוסקים סבורים שאין בזה ככל איסור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים ג משפחה פרק ו סעיף יא וראה ציץ אליעזר חלק ה סימן ב

תשובה נוספת:

יש הסוברים שהמתירים לשמוע שירת אשה ברדיו או על גבי תקליט / דיסק  מדובר שלא ראה אותה  מעולם או שאינה מכירה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ו סעיף ה הערה י' וראה אוצר הפוסקים אבן העזר סימן כא ס"ק ב אות ה. וכן שו"ת יביע אומר או"ח חלק א סימן ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה