חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמוע אשה ששרה ברדיו?

תשובה:

אין איסור של "קול באשה ערוה" כאשר שומע  קול אשה השרה שירים ברדיו, טייפ, טלפון וכו',  כיון שמבחינה טכנית אין זה ממש קול האשה אלא חיקוי על ידי גלי חשמל. ובתנאי שהדבר לא גורם לו להרהור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים א פרק טז סעיף ט

תשובה נוספת:

לגבי שמיעת קול אשה ששרה ברדיו, דיסק וכו', הרוצים להקל ולשמוע שירת אשה דרך הרדיו יש להם על מה לסמוך, ואין לגעור בהם כיון שמספר פוסקים סבורים שאין בזה ככל איסור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים ג משפחה פרק ו סעיף יא וראה ציץ אליעזר חלק ה סימן ב

תשובה נוספת:

יש הסוברים שהמתירים לשמוע שירת אשה ברדיו או על גבי תקליט / דיסק,  מדובר שלא ראה אותה  מעולם או שאינה מכירה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ו סעיף ה הערה י' וראה אוצר הפוסקים אבן העזר סימן כא ס"ק ב אות ה. וכן שו"ת יביע אומר או"ח חלק א סימן ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה