חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמוע אשה ששרה?

תשובה:

נפסקה הלכה ש "קול באשה ערוה" (או"ח, עה'  סעיף ג), והכונה כמובן לקול של שירה ולא לקול של דבור. יש המתירים לשמוע קול שירה של ילדה שלא עברה את גיל 11 (מ"ב, סימן עה ס"ק יז). לגבי שמיעת קול אשתו כשהיא נידה, המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מה לסמוך.(יביע אומר ד יו"ד, טו). לגבי זמירות שבת כשאשתו שרה, הרי אם שרים זמירות שמופיע בהן שם ה' לא יצטרף לאשתו, ובזמירות שלא מוזכר שם ה' יש למקל על מי לסמוך.
כאשר חברה מעורבת שרה ביחד, כגון שירי שבת, אז הדבר מותנה שהבנות תשרנה בקול נמוך שהבנים לא ישמעו את שירתן.(הרב גורן)

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן תלד וכן תלה סעיפים א- ו

תשובה נוספת:

לגבי שמיעת קול אשה ששרה ברדיו, דיסק וכו', הרוצים להקל ולשמוע שירת אשה דרך הרדיו יש להם על מה לסמוך ואין לגעור בהם כיון שמספר פוסקים סבורים שאין בזה ככל איסור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים ג משפחה פרק ו סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה