חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור והמנהג לומר שיר השירים בערב שבת?

תשובה:

המקור לאמירת "שיר השירים" בערב שבת מוזכר בספרי קבלה. המנהג הנכון לאמרו לפני קבלת שבת וכשרואה שהזמן מצומצם יקדים לאמרו לפני תפילת מנחה.
מי שלא הספיק לומר שיר השירים בערב שבת, התקינו שיאמר 4 פסוקים מתוך שיר השירים וגם זה על פי הסוד. ארבעת הפסוקים נמצאים בסידורים אחר שיר השירים, ראשי תיבות של יעק"ב.(ישקני מנשיקות וכו', עורי צפון וכו', קול דודי וכו',  באתי לגני אחותי').

פוסק: הרב בן ציון מוצפי

ספר: שיבת ציון

מקור: חלק א שער ב סעיף מג -מגראה גם בזוהר ח"ג קמד וראה שם פירוט לכל המקורות.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה