חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין אשה אשר נזכרה לאחר מספר ימים שלאחרי הטבילה שלא בדקה ביום השביעי?

תשובה:

אשה שטבלה ונזכרה לאחר מספר ימים שלא בדקה ביום השביעי של ז' נקיים, אפשר להקל לה שלא תטבול שנית.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה קה וראה חת"ס שהובא בפתחי תשובה, יורה דעה סימן קצז אות ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה