חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

תשובה:

אשה ששכחה להדליק נרות שבת, וגם בעלה לא הדליק אור בבית לכבוד שבת, תוסיף מכאן ואילך נר נוסף למה שהייתה רגילה עד כה. מי שאין לה פמוט מתאים נוסף, או שאינו מתאים לשולחן, וכן אשה עניה יכולה במקום נר נוסף להוסיף בכמות השמן או שתדליק נרות יותר גדולים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מג סעיף ה והערה לד

תשובה נוספת:

כלה ששכחה להליק נרות שבת בשבת הראשונה שלאחר החתונה, תדליק בשבת שלאחריה שני נרות בלי להוסיף נר נוסף בגין השכיחה.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן מג וראה דרכי משה סימן רסג סק"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה