חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה תעשה אשה שלאחר הדלקת נרות שבת נזכרה ששכחה להפריש חלה או לעשר את פירות או ירקות?

תשובה:

אשה אשר לאחר הדלקת נרות שבת נזכרה ששכחה להפריש חלה או לעשר את פירות או ירקות, רשאית להפריש קודם צאת הכוכבים, אף אם רגילה לקבל שבת בהדלקת נרות, וכן אותו דין בגבר שהדליק נרות שבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת חלק א סימן רסג' סעיף נא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה