חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אם שכח לומר אתה יצרת בראש חודש שחל בשבת?

תשובה:

מי שאמר בשבת ראש חודש "אתה תכנת" במקום "אתה יצרת" לא הזכיר כלל ענין ראש חודש, לכן עליו אם נזכר תוך כדי התפילה יחזור ל"אתה יצרת".

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א הוראה מד, וכן שערי תשובה, תצ' ס"ק ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש חודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה