חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח את התוספות שמוסיפים בעשרת ימי תשובה בתפילת שמונה עשרה?

תשובה:

בעשרת ימי תשובה מוסיפים בתפילת שמונה עשרה מספר דברים: המלך הקדוש, המלך המשפט, מי כמוך, בספר חיים וכו'
השוכח לומר "המלך הקדוש"  וכן שאר התוספות. אם נזכר לפני שהזכיר שם ה'  של חתימת הברכה יאמרם במקום שנזכר, ואם נזכר מאוחר ימשיך כרגיל בתפילתו, מלבד כששכח "המלך הקדוש" ולא נזכר תוך כדי דיבור שאז צריך לחזור לתחילת התפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כג סעיפים יב-יג וראה שו"ע סימן תקפב' סעיפים א, כ וראה גם מ"ב

תשובה נוספת:

אם שכח לומר "המלך המשפט" ולא נזכר תוך כדי דיבור, אלא המשיך בתפילתו  ונזכר, חוזר לברכת "השיבה" וחותם המלך המשפט וממשיך משם את תפילתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרב' סעיף י

תשובה נוספת:

בכל הקדישים כופלין את המילה "לעלא". בסיום שמונה עשר מסיימים "עושה השלום" ויש שאינם משנים ואומרים כרגיל. וכן בקדיש אומרים "עושה השלום".

ספר: קיצור שולחן ערוך

מקור: הוצאת שבתי פרנקל. סימן קכט סעיפים א.ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עשרת ימי תשובה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה