חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שגילה בשבת ששכח לרוקן את הכסף המצוי בכיס בגדיו?

תשובה:

מי שגילה בשבת ששכח לרוקן את הכסף המצוי בכיס בגדיו, יש המתירים שימשיך לטלטל את הכסף עד למקום שירצה. מכל מקום היכן שאפשר עדיף שינער את הכסף וישאירו שם עד לאחר שבת.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק ז סימן יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה