חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין במקרה ושכח לברך 'לישב בסוכה'?

תשובה:

אדם ששכח לברך ברכת 'לישב בסוכה', ונזכר לאחר שכבר החל לאכול את סעודתו, יברך מיד ברכה זו וימשיך את סעודתו.
אך, אם נזכר בכך לאחר שבירך את ברכת המזון, לא יברך עוד את ברכת 'לישב בסוכה'.
ויש מגדולי האשכנזים שסוברים שרשאי לברכה אף לאחר ברכת המזון, כל עוד ממשיך לשבת בסוכה, ולאחר שיברך את ברכת 'לישב בסוכה' יתעכב בסוכה עוד זמן מה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תרעט, סעיף נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה