חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין אדם ששכח לברך על נר הבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת?

תשובה:

בקידוש ביום טוב שחל במוצאי שבת מבדיל על הנר. שכח להבדיל, אם נזכר קודם שבירך ברכת המזון ודרכו לשתות יין באמצע הסעודה יקח כוס יין ולא יברך בורא פרי הגפן רק על הנר וברכת המבדיל. ואם אין דרכו לשתות יין באמצע הסעודה או שנזכר אחר ברכת המזון, יברך גם על היין.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שלישי, סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה