חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי ששכח לברך לפני התחלת בדיקת חמץ?

תשובה:

מי ששכח לברך לפני התחלת בדיקת חמץ, אזי כל זמן שלא סיים את הבדיקה יכול לברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תלב סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה