חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גבר (בודד) ששכח להדליק נרות שבת האם גם לגביו הנוהג שמדליק מכאן ואילך נר נוסף?

תשובה:

גבר ששכח להדליק נרות שבת, לא נהוג לגביו שידליק מכאן ואילך נר נוסף. מנהג זה שייך רק לגבי אשה ששכחה כיון שמצות ההדלקה מוטלת עליה.(ראה רמ"א סימן רסג סעיף א ובביאור הלכה).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה