חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד מתי יכול לברך אשר יצר למי ששכח לברך מיד?

תשובה:

יכול לברך "אשר יצר" תוך מחצית השעה משעשה צרכיו.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: קיצור שולחן ערוך מקור חיים

מקור: פרק ג סעיף ו

תשובה נוספת:

אם נזכר תוך 72 דקות יברך, ואם לא, אזי לא יברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה