חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין השוכח לומר "ותן טל ומטר"?

תשובה:

השוכח לשאול גשמים בחורף ונזכר בטרם חתם הברכה, יאמר במקום שנזכר. אם סיים את הברכה , וטרם התחיל "תקע" יגיד ב"שומע תפילה". נזכר לאחר שאמר שומע תפילה יגיד בטרם יתחיל "רצה". נזכר בין רצה ל"יהי רצון" חוזר לתחלת "ברכת השנים". אמר "יהי לרצון" חוזר לתחילת התפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף נב ראה שו"ע סימן קיז

תשובה נוספת:

אם נזכר עד שהתחיל תקע בשופר ימשיך בתפילתו עד ברכת שומע תפילה ולפני שיגיד "כי אתה שומע תפילה" יגיד "ותן טל ומטר".
אם נזכר לאחר שאמר תיבת "רצה", חוזר ל"ברך עלינו" וממשיך "תקע בשופר" כסדר. וכן אם נזכר באמצע מודים או באמצע א"לוקי נצור" שחוזר לברך עלינו, אבל אם סיים פסוק "יהי לרצון" האחרון חוזר לראש התפילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קיז סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה