חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שכח לומר על הניסים בברכת המזון, מה יעשה?

תשובה:

שכח לומר על הניסים בברכת המזון ונזכר לאחר שחתם "על הארץ ועל המזון", יכול לומר זאת בתוך הרחמן, בנוסח זה: הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וכו'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצג' סעיף ב וראה שם פירוט נוסף

תשובה נוספת:

אם עדין לא הזכיר את השם בחתימת הברכה, יחזור ויגיד "על הניסים". ואם הזכיר אינו צריך לחזור, רק יאמרנו עם שאר "הרחמן"  שאומרים לאחר הברכה הרביעית, בנוסח: הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעישה עם אבותינו בימים ההם וכו'.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ו סעיף מה וראה שו"ע קפז ס"ד, תרפ"ב ס"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה