חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח לומר בפורים על הניסים בתפילה?

תשובה:

מי שכח לומר בתפילה "על הניסים" וננזכר אחרי שסיים את הברכה קודם "שים שלום", אינו רשאי לומר על הניסים. אלא כשיסיים "אלוקי נצור" שבסוף התפילה, יאמר: מודים אנחנו לך על הנסים ועל הפורקן וכו' ואחר כך יסיים יהי לרצון, עושה שלום וכו'

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצג סעיף ב וראה שם פירוט נוסף

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה