חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שוכר שעזב את הבית ששכר, אולם שכח לכבות את דוד חשמל ונשאר דלוק , יהיה חייב בתשלום החשמל?

תשובה:

שוכר שעזב את הבית ששכר, אולם שכח לכבות את דוד חשמל ונשאר דלוק, יהיה חייב בתשלום החשמל, כיוון שהדוד המשיך לדלוק מכוחו.

פוסק: הרב אברהם יפה שלעזינגער

ספר: באר שרים מהדורת תשע"ג

מקור: חלק ב פרק נד סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה