חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשבת כאשר שכח לכבות או להוציא את הנורה של המקרר?

תשובה:

שכח להוציא או לכבות את המנורה לפני שבת, והוא זקוק לאוכל לשבת, אזי אפשר שילד קטן יוציא את התקע המחבר את המקרר לחשמל, אלא שיעשה זאת כאשר המקרר אינו פועל.
אם אין שם קטן אפשר להוציאו עלי ידי גדול בשינוי מהדרך שמוציא אותו בימות החול. וכן אם יש בארון חשמל מתג מיוחד שנועד למקרר מותר יהיה להפסיקו כאשר המקרר לא פועל ויעשה זאת כלאחר יד.
אין לחבר מחדש את המקרר לחשמל מחשש שהמקרר יפעל מיד עם חבורו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק י סעיף יד

תשובה נוספת:

כאשר אין שם קטן, אין להקל ולהוציא את התקע בשינוי על ידי גדול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שז סעיף מט

תשובה נוספת:

מותר לומר בשבת לגוי לפתוח או לסגור את דלת המקרר אשר שכחו לנתק את הנורה שבתוכו.
יש אומרים שיש להקל במקרים של מצווה, תינוק או חולי.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה סעיף פט וראה הערות וכן אגרות משה או"ח ב. סח

תשובה נוספת:

בשעת הדחק כאשר אין במקום גוי, אפשר לפתוח את דלת המקרר על ידי ילד קטן, שאינו יודע שהאור יידלק  וגם הילד יאכל בשבת מן המאכלים שבמקרר.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק לד סעיף 325 בשם הגרמי"מ שטרן

תשובה נוספת:

במקררים ישנים קיימת בעיה בעיקר לגבי המנורה בלבד. אולם במקררים חדשים בשיטת 'נון פרוסט', מותקן גם מאוורר ולפעמים גם גוף חימום להפשרת הקרח ולכן יש לחפש דרך למנוע כל פעילות חשמלית שתיווצר בעת פתיחת הדלת ואין די בהוצאת הנורה או בניטרולה.
לכן בעת רכישת מקרר יש לדרוש תוספת של התקן שבת שנועד לפתור את הבעיה. מכל מקום, ברוב המקררים יש גם כפתור בדופן המקרר ליד הדלת וכפתור זה מפעיל את המנורה וגם את המאוורר. לכן בהעדר התקן שבת מתאים, יש לפני שבת לנטרל את הכפתור / המתג (או במקרה ויש שני כפתורים) על ידי הדבקת סרט דבק על הכפתור שיגרום לכך שהכפתור יהיה בכל השבת במצב לחוץ פנימה ולא יפעיל את הנורה ואת המאוור בעת פתיחת הדלת.  

הערת מנהל האתר: חשוב לבדוק באיזה סוג מקרר מדובר וכיצד הוא פועל מבחינה טכנולוגית.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק י' סעיף יד, וכן שו"ת שאילת שלמה חלק א' סעיף קסז וכן הכשרות לרב פוקס פרק ה' סעיף מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה