חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שהלך לבית הכנסת ותפילת מנחה ונזכר שלא עשה עירוב תבשילין, מה יעשה?

תשובה:

מי שהלך לבית הכנסת  לתפילת מנחה ונזכר שלא עשה עירוב תבשילין, וחושש להפסיד תפילת מנחה, יכול לומר (ע"פ תפארת ישראל) : פת ותבשיל אקחנו כשאבוא לביתי יהיה מעכשיו עירוב תבשילין - ויברך. כשיבוא לביתו יפריש פת ותבשיל ויניחנו לשבת.
יש עצה נוספת (מטה אפרים) להכנס לשכן שליד בית הכנסת ויקבל ממנו פת ותבשיל ויעשה בזה עירוב תבשילין. 
 

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק חמישי סימן תקכז סעיף ו וראה תפארת ישראל, ביצה, פ"ב מ"א, בועז וכן מטה אפרים סימן תרכה' סעיף לג, לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה