חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אפשר לסמוך על עירוב תבשילין אשר עשה רב העיר?

תשובה:

מי ששכח  מחמת אונס לעשות עירוב תבשילין יכול לסמוך על העירוב שעשה רב העיר.
אפשרות זו מותרת למי ששכח פעם אחת ויש מקילים שגם אם שכח פעמים לעשות עירוב, אבל מעבר לכך לא יוכל לסמוך על עירוב שעשה הרב. 

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק חמישי סימן תקכז סעיף ח, וראה משנה ברורה סימן תקכז סימן קטן כ"ב וכן ערוך השולחן סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה