חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין השוכח לומר על הניסים בחנוכה בברכת המזון וכן במודים בתפילה?

תשובה:

 אם שכח לומר "על הניסים" בברכת המזון וכן בתפלה בברכת "מודים," לא חייב לחזור. ואם נזכר כל עוד שלא הזכיר השם באותה ברכה אזי חוזר.
מוסיף הרמ"א: כששכח לומר בברכת המזון אזי כשיגיע ל"הרחמן", יאמר: הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'                          

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן תרפב סעיף א וברמ"א, וכן ילקוט יוסף חלק ב' סימן תרפב סעיף יא

תשובה נוספת:

אם עדין לא הזכיר את השם בחתימת הברכה, יחזור ויגיד "על הניסים". ואם הזכיר אינו צריך לחזור, רק יאמרנו עם שאר "הרחמן"  שאומרים לאחר הברכה הרביעית, בנוסח: הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעישה עם אבותינו בימים ההם וכו'.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ו סעיף מה וראה שו"ע קפז ס"ד, תרפ"ב ס"א

תשובה נוספת:

שכח לומר על הניסים בברכת המזון ונזכר לאחר שחתם "על הארץ ועל המזון", יכול לומר זאת בתוך הרחמן, בנוסח זה: הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וכו'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצג' סעיף ב וראה שם פירוט נוסף

תשובה נוספת:

השוכח לומר "על הניסים" בתפילת שמונה עשרה עד שסיים את ברכת "מודים", יאמר לאחר יהי לרצון הראשון או לפני יהיה רצון השני "מודים אנחנו לך "על הניסים".." עד סוף הקטע של  "על הניסים". והאשכנזים יאמרו זאת דרך בקשה.
אם נזכר שלא אמר "על הניסים" רק אחרי שסיים שמונה עשרה אינו צריך לחזור על שמונה עשרה.


פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק יב' סעיף ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה